Julie Pierce

Cyfarwyddwr Bod yn Agored, Data a Digidol;

Gwyddoniaeth; a Chymru yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae Julie yn hyrwyddo'r defnydd o ddulliau a thechnolegau digidol modern o fewn y Llywodraeth ac ar draws y system fwyd gyfan; yn ogystal â gwthio am ddulliau modern sy'n galluogi data i ymchwilio i ymchwil yr Asiantaeth Safonau Bwyd.Mae Julie yn aelod o Weithrediaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a hi yw'r Cyfarwyddwr sydd â chyfrifoldeb goruchwylio dros yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru.Mae Julie yn aelod o Weithrediaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a hi yw'r Cyfarwyddwr sydd â chyfrifoldeb goruchwylio dros yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru.