Maggie Ogunbanwo

Maggie Ogunbanwo, pennaeth ac weithiau golchwr poteli Maggie’s: An African Twist to your Everyday Dish, brand Bwyd Affricanaidd arobryn ger mynyddoedd Eryri. Mae’n fam i ddau o blant, gwraig i un, awdur, rhywun sy’n hoff iawn o fwyd, mentor, ac entrepreneur sy’n angerddol am helpu i ddatglymu dwylo menywod a rhyddhau eu potensial.

Wedi’i henwebu’n ddiweddar am Wobr Gourmand ar gyfer The Melting Pot, ei llyfr coginio cyntaf sy’n ddathliad o ryseitiau’r byd gan gymunedau lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru.
Bu mam a nain Maggie yn rhan o’r byd coginio, felly cafodd Maggie ei ‘geni’n coginio’ ac mae ganddi ddawn a dealltwriaeth o fwyd sydd nid yn unig yn gynhenid ond yn cael ei gefnogi gan o leiaf 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant sy’n cwmpasu bwydydd rhyngwladol ac Affricanaidd. Mae’r profiad hwn yn cael ei gefnogi gan radd mewn Microbioleg a graddau ôl-raddedig mewn Rheoli Lletygarwch a PgCert yn ei bwyd arbenigol.