Mike Wilson

Business Director at Safefood360

Mae Mike yn arbenigwr hen law mewn aswiriant a lliniaru risg gyda thros 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda phrif frandiau, gweithgynhyrchwyr a manwerthwyr y byd, gan eu helpu i fesur, deall a rheoli risg yn effeithiol yn eu busnes eu hunain a’u cadwyn gyflenwi ehangach. Ynghyd â bod ag arbenigedd mewn rheoli diogelwch bwyd, mae Mike hefyd wedi datblygu rhaglenni i fynd i’r afael â masnach foesol a stiwardiaeth amgylcheddol mewn cadwyni cyflenwi bwyd ac FMCG byd-eang.