Pete Robertson

Pete Robertson
Prif Weithredwr, Ffederasiwn Bwyd a Diod Cymru

Ar ôl dros 25 mlynedd yn gweithgynhyrchu ledled Cymru, ym maes gofal personol, modurol ac am y 10 mlynedd diwethaf, bwyd, ymunodd Pete â'r Ffederasiwn Bwyd a Diod i arwain datblygiad gwaith y Ffederasiwn Bwyd a Diod o ymgysylltu â’r sector yng Nghymru yn 2020.

Ac yntau’n frwd dros weithgynhyrchu bwyd a diod a chydag ethos gofal cwsmeriaid, mae Pete yn cefnogi anghenion ein haelodau a meithrin cydweithredu er mwyn gwella mabwysiadu technolegau arloesol yng Nghymru.

Mae Pete wedi cadeirio pwyllgor Grawnfwyd Brecwast y DU y Ffederasiwn ac wedi cynrychioli BBaChau ar ein Grŵp Llywio Cynaliadwyedd Amgylcheddol.