Rob Keegan

Rheolwr Rhanbarthol yr Alban, Gogledd Lloegr a Chymru ym Manc Triodos Mae Triodos, un o fanciau mwyaf cynaliadwy’r byd, yn credu y gall cyllid fod yn gatalydd grymus ar gyfer cyflawni newid cadarnhaol a pharhaus. Ar ôl gyrfa 29 mlynedd yn arwain timau mewn bancio busnes, masnachol a chorfforaethol gyda NatWest ac RBS, ymunodd Rob â Triodos dros dair blynedd yn ôl gyda’r gwŷs i helpu cynyddu cyrraedd ac effaith y banc, sydd wedi cynnwys cyflwyno rheolwr cysylltiadau llawn amser yng Nghymru am y tro cyntaf. Yn ddiweddar cynrychiolodd Rob Triodos ym mhrosiect Bankers for Net Zero, a arweiniodd at y papur ‘Mainstreaming for Net Zero – Mobilising SMEs for Climate Action’, a gynhyrchwyd yn bennaf ar gyfer aelodau seneddau a llunwyr polisïau.