Sara Edwards (HOST)

Cyflwynir y gynhadledd gan Sara Edwards, un o gyflwynwyr teledu mwyaf adnabyddus ac annwyl gan wylwyr Cymru. Bu Sara’n gyd-gyflwynydd rhaglen fawr ei bri 'Wales Today', yn gyfrannwr i eitemau rheolaidd ar BBC Radio 4, a chyflwynodd raglenni teledu byw o’r Sioe Amaethyddol Frenhinol, Eisteddfod Llangollen a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn ogystal, cyflwynodd nifer o raglenni ar gyfer BBC Radio Wales, gan gynnwys 'Sara's People' a 'Food Matters'. Mae Sara wedi gweithredu fel cyflwynydd mewn sawl digwyddiad amlwg ledled y DU ac mae hi hefyd yn llais tanbaid dros faterion amgylcheddol a gwirionedd newid hinsawdd.