Sophie Colquhoun

Cyfarwyddwr, Category-Insight

Mae Sophie yn arweinydd profiadol ym maes marchnata bwyd ac yn arbenigwr ar strategaeth categori. Mae Sophie wedi treulio ugain mlynedd a mwy yn y diwydiant bwyd, gan hyfforddi gyda Mars, fel Rheolwr Categori yn Ginsters a Chyfarwyddwr Marchnata Grŵp i Tulip Foods. Mae'n gweithio gyda Brookdale Consulting i gyflwyno'r Rhaglen Fewnwelediad bresennol ar gyfer Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, ac mae hi'n rhedeg ei busnes ei hun, sef Categori-Insight.