Aber Falls

International Zone Sponsor

Gweledigaeth Aber Falls yw cynhyrchu wisgi blasus, hanesyddol a chofiadwy er mwyn ei ddosbarthu’n fyd-eang a gyrru'r categori wisgi Cymreig, gyda Wisgi Aber Falls yn unigryw o ran y dull o’i gynhyrchu a'i flas.

Mae pentref Abergwyngregyn yn gartref i'n distyllfa ac mae'n eistedd wrth droed rhaeadr fawreddog Rhaeadr Fawr. Gan weithio gyda ffermwyr lleol, rydym yn defnyddio haidd bragu a dŵr ffres o Gymru, ac mae ein ryseitiau wedi'u datblygu'n fanwl i dynnu sylw at ansawdd y cynhwysion ysblennydd hyn. Mae Aber Falls yn potelu ar y safle yn ein distyllfa, ac mae ein warws wedi'i leoli ychydig i lawr y ffordd.

Mae peiriau distyllu Aber Falls wedi'u cynllunio'n arbennig i gynhyrchu wisgi coeth o ansawdd premiwm. Mae'r copr yn cael gwared ar unrhyw elfennau diangen, gydag arwynebedd mawr ein pair tal yn sicrhau'r cyswllt mwyaf posibl â'r hylif. Pan fydd wedi cael ei ddistyllu, bydd casgenni pren amrwyiol sydd wedi’u dewis yn arbennig, gan gynnwys American Oak Bourbon, Virgin Oak a Spanish Sherry, yn ychwanegu at flas y wisgi yn ystod y broses aeddfedu. Mae’r casgenni hyn yn cael eu storio yn ein warws ar Afon Menai.

Aber Falls yw'r ddistyllfa wisgi gyntaf yng Ngogledd Cymru ers dros 100 mlynedd, ac rydym ni’n cynhyrchu gwirodydd premiwm gan ddefnyddio dŵr o Gymru sydd wedi'i hidlo drwy greigiau mynyddoedd Eryri.