Volac

Partner Arddangos Llaeth

Mae Volac yn fusnes llaeth rhyngwladol uchelgeisiol sy’n tyfu’n gyflym. Rydym yn arweinwyr byd-eang ym maes maetheg llaeth a’n cenhadaeth yw datblygu cynhyrchion gwych sy’n hybu iechyd a pherfformiad defnyddwyr ac anifeiliaid fferm.

Mae ein treftadaeth fel busnes teuluol arloesol yn ein hysbrydoli i wynebu’r heriau yn ein byd.

Rydym yn gofalu am ein cwsmeriaid ac yn mwynhau helpu ein partneriaid a’n cymunedau i ffynnu, fel y gallwn, gyda’n gilydd, gyfrannu at ddyfodol cynaliadwy ac iachach.