AHDB

Partner Arddangos Llaeth

AHDB Dairy yw’r sefydliad ar gyfer Ffermwyr Llaeth Cymru, Lloegr a’r Alban sy’n bodoli i wella proffidioldeb a chynaliadwyedd sector Llaeth Prydain. Rydym yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau i wella cynaliadwyedd ffermio llaeth ym Mhrydain.

Rydym yn gwneud hyn drwy ddarparu gwybodaeth annibynnol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ffermwyr llaeth Prydain a thrwy hyrwyddo’r farchnad mewn marchnadoedd Allforio ledled y byd.

Mae ein hallforwyr yn awyddus i sefydlu perthnasoedd cryf a hirsefydlog a bydd y cysylltiadau hyn yn seiliedig ar gyd-ddealltwriaeth a manteision a rennir. Mae gan y DU lawer i’w gynnig gyda’i system unigryw sy’n seiliedig ar laswellt a’i da byw a’i draddodiadau gwneud llaeth gwych.

Mae ein hallforwyr wedi meithrin enw da am arloesedd, safon, cyflwyniad a gwasanaeth – gan ddarparu’r hyn y mae defnyddwyr lleol, dirnadol ei eisiau.