Bydd AMRC

Mae AMRC Cymru yn gyfleuster Ymchwil a Datblygu arloesol, sy'n darparu llwyfan arloesi agored sy'n hygyrch i bob gweithgynhyrchwr bwyd a diod. Mae ein tîm yn dad-risgio buddsoddiad Ymchwil a Datblygu mewn arloesi i sbarduno gwelliannau newid sylweddol mewn cynhyrchiant, ansawdd a chynaliadwyedd. 

Yn rhan o rwydwaith Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol Sheffield (AMRC) o ganolfannau ymchwil ac arloesi o’r radd flaenaf, a chyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, AMRC Cymru yw'r ganolfan Catapwlt Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel (HVM) gyntaf yng Nghymru. 

Mae ein gallu i dynnu ar dalent Ymchwil a Datblygu a'r Catapwlt Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel saith aelod yn darparu cryfder manwl ar unwaith i gefnogi Llywodraeth Cymru yn ei huchelgais i wneud gogledd Cymru yn ganolbwynt gweithgynhyrchu uwch sy'n cael ei yrru gan arloesedd. 

Fel cyfleuster Ymchwil a Datblygu o’r radd flaenaf, mae AMRC Cymru yn darparu llwyfan ar gyfer Cymru gyfan sy’n hygyrch i bob gweithgynhyrchwr pecynnu bwyd a diod. 

Manylion cyswllt: 

Twitter: @TheAMRC 

LinkedIn: AMRC 

Gwefan: www.amrc.co.uk 

AMRC Cymru e-mails: 

Jason Murphy, AMRC Cymru Operations Director: j.murphy@amrc.co.uk 

Andy Silcox, AMRC Cymru Research Director: a.silcox@amrc.co.uk