Cambrian Training

Business Support Sponsor

Hyfforddiant Cambrian:

Mae gan Hyfforddiant Cambrian hanes hir ac anrhydeddus o ddarparu rhaglenni hyfforddi sy'n helpu busnesau ac unigolion i dyfu a ffynnu. Sefydlwyd y cwmni yn y Trallwng, Powys yn 1995 fel is-gwmni i Gwmni Twristiaeth Canolbarth Cymru i ddarparu sgiliau galwedigaethol a fyddai’n cefnogi datblygiad y sector twristiaeth yn y rhanbarth.

Mae’r cwmni wedi’i enwi ar ôl Mynyddoedd Cambria yng nghanolbarth Cymru, cymunedau’r ardal, y bobl a'r busnesau o fewn y rhanbarth oedd gwir bwrpas Hyfforddiant Cambrian.

Gyda dirywiad amaethyddiaeth a diboblogi gwledig, roedd hyfforddiant galwedigaethol ac ailsgilio yn flaenoriaeth i helpu i gryfhau'r cyfleoedd economaidd yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r cwmni wedi ennill enw da iawn ledled y DU am ddarparu rhaglenni hyfforddi a datblygu o ansawdd uchel a hynny yn ei dro yn cefnogi'r sector twristiaeth sy'n tyfu.

Yn 2002, yn sgil pryniant gan y rheolwyr, daeth Hyfforddiant Cambrian yn gwmni annibynnol dan arweiniad tîm profiadol sydd wedi ymrwymo i gynnal eu canolfan yng Nghanolbarth Cymru wrth iddyn nhw ehangu’n ddaearyddol. Maen nhw hefyd wedi ehangu eu rhaglenni ym myd gwaith sy’n cynnwys rhaglenni dysgu, gwella sgiliau a sefydlu cynlluniau prentisiaeth yn y gwaith ym meysydd lletygarwch, bwyd a diod, gweithgynhyrchu, manwerthu, gweinyddu busnes, gwasanaethau ariannol, gofal plant, iechyd a gofal cymdeithasol ... a llawer mwy.

Gyda phencadlys pwrpasol yn y Trallwng a swyddfeydd yng Nghaergybi, Bae Colwyn a Llanelli, mae Hyfforddiant Cambrian erbyn hyn yn gweithio ledled Cymru. Y genhadaeth yw cynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer pobl ifanc, dysgwyr a chyflogwyr ledled y wlad. A hynny, drwy eu cynnwys mewn rhaglenni hyfforddi a phrentisiaeth o safon. Bydd hyn yn ei dro yn ysbrydoli busnesau, y gweithlu, y genhedlaeth nesaf a'r gymuned yn ehangach i lwyddo a chyrraedd eu nod o ran gyrfa, busnes a bywyd.

Manylion cyswllt: www.cambriantraining.com 

info@cambriantraining.com / marketing@cambriantraining.com 

01938 555893