Cardiff Metropolitan University

Noddwr y Gynhadledd

Wedi ei sefydlu ym 1865, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu addysg broffesiynol sy'n canolbwyntio ar ymarfer i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd. Mae gan y Brifysgol bum ysgol mewndau gampws yng Nghaerdydd. Y pum ysgol yw; Celf a Dylunio, Addysg a Pholisi, Rheolaeth, Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd, a Thechnolegau.

Mae'r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, busnesau, llywodraethau a chyrff diwydiant i greu buddion diriaethol i'r unigolyn, yr economi a'r gymdeithas.
Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd ac yn ond un enghraifft o sut mae partneriaethau'r Brifysgol yn gweithio ar draws addysg, ymchwil, arloesi a throsglwyddo gwybodaeth mewn diwydiant, gan gyflogi technolegwyr bwyd a diod profiadol, arbenigwyr busnes ac uwch ddarlithwyr ac athrawon. Gyda'i gilydd, mae'r tîm hwn yn arbenigo ym mhob agwedd o brosesu bwyd a diod, gweithgynhyrchu, materion gweithredol a thechnegol.
Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn gallu tynnu ar arbenigedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n cynnwys arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn gwyddor bwyd, maeth, dieteg, deddfwriaeth bwyd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, datblygu cynnyrch newydd a gwyddorau biofeddygol.
Gall mynychwyr Blas Cymru / Taste Wales sgwrsio â chynrychiolwyr o'r Brifysgol am ymchwil bwyd a diod yn ogystal â darganfod am gyfleoedd addysg broffesiynol gan yr Ysgol Reolaeth.
Bydd y stondin yn canolbwyntio'n bennaf ar ganlyniadau ymchwil Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn ogystal ag arddangos y ffyrdd arloesol rydyn ni wedi gweithio gyda'n cleientiaid yn ystod 2020-2021.