Ffederasiwn Bwyd a Diod

Partner Derbyn Diodydd Rhwydweithio

FDF (Ffederasiwn Bwyd a Diod) Cymru yw llais gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru. 

 

Rydym yn cynrychioli gweithgynhyrchwyr bwyd a diod ledled Cymru, o unig fasnachwyr uchelgeisiol a busnesau bach a chanolig i'r brandiau byd-eang mwyaf, gan ddarparu cyfleoedd ac arbenigedd iddyn nhw ddatblygu, tyfu a chynnal eu busnesau.  

 

Eiriolaeth bwerus, cefnogaeth reoleiddiol ac arbenigedd gwyddonol yw rhai o’r buddion mwyaf gwerthfawr ar gyfer ein haelodau. Trwy gyfrwng amrywiaeth o fuddion strategol, gweithredol ac ymarferol rydym yn cefnogi ein haelodau ym mhob agwedd ar eu busnes gan gynnwys hybu masnach; deddfau sy’n gysylltiedig â chynnwys ychwanegion mewn bwyd, pecynnu cynhwysion; gwybodaeth ar adalw cynnyrch yn ôl; ymateb i’r gofynion newydd gan gwsmeriaid; allforio ... a llawer mwy. 

 

https://www.fdf.org.uk/wales/  

members.enquiries@fdf.org.uk