Arloesi Bwyd Cymru

Innovation Zone Sponsor

Arloesi Bwyd Cymru:

Mae Arloesi Bwyd Cymru yn darparu cefnogaeth, cyngor a syniadau creadigol i helpu cwmnïau bwyd a diod i dyfu, arloesi, cystadlu a chyrraedd marchnadoedd newydd. O fusnesau newydd i gwmnïau sefydledig a gweithgynhyrchwyr bwyd a diod rhyngwladol, mae Arloesi Bwyd Cymru wrth law i ddarparu cefnogaeth dechnegol a masnachol.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Arloesi Bwyd Cymru yn dwyn ynghyd tair canolfan fwyd ledled Cymru:    

  • Y Ganolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai, Gogledd Cymru   
  • Canolfan Bwyd Cymru, Ceredigion, Canolbarth-Gorllewin Cymru
  • Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, De Cymru.

Mae Arloesi Bwyd Cymru yn darparu Project HELIX, menter strategol ledled Cymru sy'n darparu cymorth technegol a masnachol tymor byr, tymor canolig a thymor hwy i gwmnïau bwyd a diod cymwys. Mae’r fenter yn darparu gweithgarwch trosglwyddo gwybodaeth ymarferol, gan gefnogi cwmnïau o Gymru i ddatblygu ac ailffurfio cynhyrchion gwreiddiol o gysyniad, dylunio, datblygu a gweithgynhyrchu, ac ymlaen i fasged siopa’r defnyddiwr. 

Mae Prosiect HELIX yn gweithio gyda chwmnïau o Gymru i ddadansoddi’n fforensig bob cam o’r broses weithgynhyrchu, gan adnabod ffyrdd o gyflwyno arbedion ar draws rheolyddion proses, dylunio safleoedd a datblygu systemau. Mae’r dull strategol o weithio gan Brosiect HELIX yn galluogi cynhyrchwyr bwyd yng Nghymru i elwa o arfer gorau a gwybodaeth o’r diwydiant o bob rhan o’r byd. Er enghraifft, gall cwmnïau dderbyn cymorth i ennill achrediad trydydd parti megis BRCGS a SALSA, gan agor y drws i farchnadoedd newydd ar gyfer eu cynhyrchion.

Cefnogir Prosiect HELIX trwy Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020.