Futura Foods

Networking Partnership Sponsor

Futura Foods Wales – Creadigaethau llaeth ysbrydoledig.

Wedi'i leoli ym Minffordd, Gogledd Cymru, mae Futura Foods Wales yn safle cynhyrchu ar gyfer torri, cymysgu, allwthio a phacio cawsiau Prydeinig a Chyfandirol. Mae'n safle hwylus o ansawdd uchel sy'n cynnig sawl math gwahanol o gynnyrch ac amrywiaeth o ddulliau pacio ynghyd â bod yn arloesol o ran datblygu cynhyrchion newydd. Mae safle Futura Foods Wales wedi’i gynllunio i gynhyrchu amrywiaeth eang o gynhyrchion caws o ansawdd uchel.

Mae Futura Foods Wales yn darparu amrywiaeth lawn o gawsiau Prydeinig a Chyfandirol mewn amrywiaeth o wahanol fathau a maint. Mae’r cwmni hefyd yn arbenigo mewn paratoi cynhyrchion sy’n cynnig blas a gwerth ychwanegol. Rydyn ni'n cymysgu caws â chynhwysion ffres i gynhyrchu cynhyrchion â gwerth ychwanegol. Mae Futura Foods yn enwog ers dros 25 mlynedd fel arbenigwyr mewn cynhyrchion llaeth sy’n dod o wledydd y Môr Canoldir ar gyfer cwsmeriaid y DU. Mae’r cwmni’n dewis, yn mewnforio a chyflenwi cynhyrchion arloesol o ansawdd uchel i'r DU ac Iwerddon.

Prynwyd Futura Foods Wales gan Futura Foods ym mis Hydref 2019 ac mae'n fusnes a reolir yn annibynnol yn eiddo i grŵp Nordex Food. Mae Futura Foods Wales yn cydymffurfio ag ardystiad BRC, Halal a’r Tractor Coch.

Gydag atebion wedi'u teilwra i ddiwallu holl anghenion cwsmeriaid, mae Futura Foods yn cyflenwi gweithgynhyrchwyr bwyd, gwasanaethau bwyd a’r sector manwerthu. Fel arweinydd yn y farchnad ac un o'r cyflenwyr mwyaf o gawsiau Groegaidd, Cypraidd ac Eidalaidd, mae ein dull rhagweithiol a'n ffocws ar NPD yn sicrhau ein bod yn cynnig cynhyrchion arloesol i'r farchnad, gan ganolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid a defnyddwyr.

With tailored solutions to meet all customer needs, Futura Foods supplies food manufacture, food service and retail channels. As market leaders and one of the largest suppliers of Greek, Cypriot and Italian cheeses, our proactive approach and NPD focus ensures we offer innovative products to market, focused on customer and consumer needs. ​ ​

Futura Foods Wales Ltd ​
Unit 6
Snowdonia Business Park
Minffordd
Penrhyndeudraeth ​
LL48 6LD

Tel: 01666 890500   ​

enquiries@futura-foods.com

https://futura-foods.com/our-business/manufactured-solutions/