HCC

Noddwr Cinio Cinio a VIP

Hybu Cig Cymru (HCC):

Mae HCC yn gweithredu fel gwarcheidwad y brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, gan godi ymwybyddiaeth o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru a’r galw amdanyn nhw ar raddfa fyd-eang. Rydym yn ymdrechu i wella ansawdd a chynyddu ymwybyddiaeth a chost-effeithiolrwydd, gan gryfhau cyfleoedd busnes ar gyfer Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. 

Mae gan ein brandiau enw da iawn am gynaliadwyedd; dydy ffermio da byw yng Nghymru ddim yn ddwys ac mae amaethwyr yn gweithio mewn harmoni â'r amgylchedd naturiol. Rydym yn cefnogi allforio cig coch Cymreig trwy ymchwil i'r farchnad, deunyddiau cyhoeddusrwydd a chyfarfod â mewnforwyr. Rydym hefyd yn cefnogi teithiau sy’n dod â mewnforwyr, manwerthwyr a chyflenwyr o dramor i Gymru i hyrwyddo’r diwydiant cig coch Cymreig a’r manteision o brynu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Mae HCC yn mynychu digwyddiadau ar draws Cymru a Lloegr er mwyn cysylltu gyda’r cyhoedd a hyrwyddo rhinweddau unigryw Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru. Mae’r digwyddiadau yn rhoi cyfle i siarad â chwsmeriaid a rhoi cyfle iddyn nhw flasu samplau o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, a’u hannog i’w prynu trwy eu manwerthwyr lleol i’w mwynhau adref. 

HCC’s consumer website: www.eatwelshlambandwelshbeef.com