National Geographic Traveller

Noddwr Parth Twristiaeth

Mae National Geographic Traveller (DU) yn rhan o un o frandiau mwyaf eiconig y byd, sy'n adnabyddus am ei waith mewn newyddiaduraeth arobryn, teithiau, gwyddoniaeth ac addysg. Wrth wraidd y cylchgrawn 10 rhifyn y flwyddyn mae straeon gwych, profiadau teithio go iawn a ffotograffiaeth sy’n wledd i’r llygaid, ynghyd â gwybodaeth graff i helpu teithwyr i grwydro’n helaeth ac yn ddiogel. 

Ei nod yw ysbrydoli'r rhai sy'n teimlo’n angerddol am brofi'r byd, a hyrwyddo teithio cynaliadwy a dathlu teithiau gyda phersbectif lleol a diwylliannol. A thros y degawd diwethaf, mae'r teitl yn raddol wedi denu nifer sylweddol o ddilynwyr - dyma gylchgrawn teithio mwyaf y DU y tanysgrifir iddi ar hyn o bryd ac mae wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys y Cylchgrawn Teithio Gorau i Ddefnyddwyr yng Ngwobrau Teithio Prydain yn 2014, 2015, 2017 a 2019.

Ers ei lansio yn 2011, mae bwyd a diod bob amser wedi bod yn rhan ganolog o arlwy’r cylchgrawn, gan redeg fformat Bwyta pedair tudalen rheolaidd a lle amlwg i gyrchfannau’n lled-reolaidd a straeon gyda ffocws ar goginio. Ond yn 2018, aeth gam ymhellach drwy lansio rhifyn arbennig rheolaidd, chwarterol: National Geographic Traveller Food.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae National Geographic Traveller Food wedi cerfio niche fel cylchgrawn bwyd a theithio arobryn nad oes ei debyg. Ac ym mis Mehefin 2021, cafodd ei wobrwyo am ei ymdrechion pan gafodd ei enwi'n Gylchgrawn neu Adran Bwyd Gorau yng ngwobrau Guild of Food Writers Awards.

Ym mob rhifyn, mae'n canolbwyntio ar gynhyrchwyr, cyflenwyr, ffermwyr, cogyddion a pherchnogion bwytai, gan gyfuno ffotograffiaeth mor-dda-y-gallwch-chi-bron-â’i-flasu â dull unigryw’r brand o adrodd straeon. Y nod yw dangos i ddarllenwyr ble i fynd, beth i'w weld a sut i deithio'r byd drwy rai o'r profiadau bwyd gorau a mwyaf cofiadwy.

O'r fferm i'r fforc, o’r llwyn i’r cwpan neu o’r ffa i’r bar, mae ei straeon yn dod â'r byd gastronomig yn fyw, ac yn taflu goleuni ar y bobl ryfeddol sy'n byw ynddo. Boed yn archwilio stori a diwylliant bwyd neu'n tynnu sylw at y llefydd gorau i fwyta, marchnadoedd i'w harchwilio neu brydau i roi cynnig arnyn nhw, nawr yw’r amser ar gyfer bwyd a theithio.

https://www.nationalgeographic.co.uk/travel