Princes Foods

Headline Sponsor

Princes Group:

Gyda rhwydwaith cyflenwi byd-eang a phortffolio o gynhyrchion wedi'u brandio a chynhyrchion hunan-frand cwsmeriaid, mae Princes yn un o grwpiau bwyd a diod mwyaf y Deyrnas Unedig (DU). Mae'r cwmni'n arbenigo mewn cynhyrchu a dod o hyd i gynhyrchion o safon ac, fel cyflenwr nwyddau groser rhyngwladol blaenllaw, mae miliynau o ddefnyddwyr ledled y DU ac Ewrop yn prynu ei frandiau neu gynhyrchion hunan-label bob dydd.

Mae prif swyddfa Princes wedi’i lleoli yn y DU (Lerpwl) ac mae gan y cwmni bresenoldeb ledled cyfandir Ewrop hefyd, gyda swyddfeydd gwerthu a marchnata yng Ngwlad Pwyl a Ffrainc, cyfleusterau prosesu tiwna ym Mauritius, prosesu tomatos yn yr Eidal a chyfleusterau cynhyrchu olewau bwytadwy yng Ngwlad Pwyl.

Mae ôl troed gweithgynhyrchu Princes UK yn cynnwys un ar ddeg o safleoedd sy’n cynhyrchu bwyd tun, olewau bwytadwy a diodydd meddal, a’i safle yng Nghaerdydd yw ei ganolfan ragoriaeth ar gyfer diodydd sudd ffrwythau a sudd. Mae’r safle wedi bod yn nwylo Princes ers 1993, ac ar hyn o bryd mae’n cynhyrchu pecynnau un litr o sudd ar dymheredd yr amgylchedd ac aml-becynnau ar gyfer brand Princes a hunan-label cwsmeriaid, yn ogystal ag unedau arddangos nwyddau. Ar hyn o bryd mae yng nghamau olaf rhaglen fuddsoddi gwerth £60m a fydd yn gweld capasiti a gallu yn cynyddu, gan gynnig fformatau newydd a'r gallu i ddarparu diodydd meddal newydd ac arloesol i gwsmeriaid a defnyddwyr.  

Ar ôl cwblhau’r prosiect – buddsoddiad cyfalaf mwyaf erioed y grŵp mewn diodydd meddal – bydd gan safle Princes Caerdydd y gallu i gynhyrchu diodydd ar dymheredd yr amgylchedd, diodydd bach a diodydd wedi’u hoeri, gan gynyddu capasiti cynhyrchu dros 70%. Bydd Princes hefyd yn gallu ehangu ei ystod cynnyrch y tu hwnt i sudd ffrwythau a mynd i mewn i farchnadoedd newydd, yn ogystal â chyflwyno meintiau a fformatau pecynnu ychwanegol i ateb galw cwsmeriaid. Yn ogystal, bydd y buddsoddiad yn lleihau ôl troed carbon Princes trwy gynyddu effeithlonrwydd a defnyddio deunyddiau carton mwy ecogyfeillgar.

Safle Caerdydd yw un o'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal, ac mae ei weithrediadau'n cefnogi cannoedd o swyddi rhanbarthol mewn busnesau a diwydiannau sy'n darparu gwasanaethau a chymorth. O ganlyniad i'r rhaglen fuddsoddi, bydd dros 90 o weithwyr newydd yn ymuno â'r safle, gan godi cyfanswm nifer y staff i 254. 

Fel pob safle Princes arall, mae gan safle Caerdydd darged i fod yn sero net carbon yn ogystal â thargedau lleihau ar gyfer dŵr a gwastraff erbyn 2030. Mae cynaliadwyedd amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol yn sylfaenol i fusnes Princes ac maent wedi'u hymgorffori yng ngweledigaeth y cwmni sef ‘Proudly helping families to eat well without costing the earth’.Bu Princes yn un o noddwyr BlasCymru/TasteWales gyntaf yn 2019 ac mae'n falch iawn o wneud hynny eto yn 2021 wrth iddo barhau i dynnu sylw at ei gyfraniad at weithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru. Mae Princes yn edrych ymlaen at ddigwyddiad llwyddiannus i gynhyrchwyr bwyd a diod o bob maint yng Nghymru.

Princes first sponsored BlasCymru/TasteWales in 2019 and is delighted to do so again in 2021 as it continues to highlight its contribution to Welsh food and drink manufacturing and looks forward to a successful event for Welsh food and drink producers of all sizes.