South Caernarfon Creameries

Meet the Buyer Sponsor

Hufenfa De Arfon:

Mae cartref Hufenfa De Arfon ym Mhenrhyn Llŷn yng ngogledd-orllewin Cymru. Mae’n gwmni cydweithredol sy'n eiddo i ffermwyr ac sy'n prynu'r llaeth lleol gorau yn unig. Mae Hufenfa De Arfon (SCC) yn cynhyrchu amrywiaeth wych o gynhyrchion llaeth o Gymru gan gynnwys caws a menyn, sy'n cael eu marchnata o dan frand Dragon.​

 

Manylion Cyswllt: Ffion Davies – Rheolwr Cyfrifon Cenedlaethol

07787 102033 / ffiond@sccwales.co.uk