Sustainable Scale-up Cluster

Investor Zone Sponsor

Mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol o Gymru i gynyddu'n gynaliadwy. 

 

  • Y capasitii gynyddu.
  • Mynediad at gyfalaf i gynyddu.
  • Mynediad at y cymwyseddaua'r dalent gywir i gynyddu.
  • Yr hyderto scale up and avoiding the overtrading trap.

 

Gweledigaeth y clwstwr yw adeiladu cymuned o fusnesau bwyd a diod o Gymru sy'n uchelgeisiol ac yn cynyddu, gan sbarduno twf economaidd y [run on] sector a'r cymunedau y mae'r busnesau hyn yn gweithredu ynddynt.

 

Bydd y Clwstwr yn cyflawni hyn trwy weithio gyda diwydiant, y byd academaidd, y llywodraeth a rhanddeiliaid. Bydd y Clwstwr yn helpu busnesau i ymgorffori gwytnwch busnes, adferiad a chynyddu sgiliau trwy gydweithredu, gan alluogi arweinwyr busnes i asesu risg a chyfleoedd yn gymwys, gwneud penderfyniadau gwell a sicrhau cyfalaf, cynyddu gallu, gwella cymwyseddau a magu hyder i gynyddu.

 

Os hoffech siarad ag [run on] un o'n Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol am eich cynlluniau twf, cysylltwch â ni yma. https://www.sustainablescaleupcluster.wales/?lang=cy