Village Dairy / Llaeth Y Llan

New Product Showcase Sponsor

Yma yn Llaeth y Llan / Village Dairy rydym ni’n cynhyrchu iogwrt arobryn ar gyfer ein brand ein hunain, label preifat, y gwasanaethau bwyd a B2B.  

Rydym yn dal yn gweithio ar y fferm deuluol yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, lle sefydlwyd ein llaethdy yn wreiddiol yn ôl yn yr 1980au fel modd i arallgyfeirio gweithgareddau’r fferm ac ychwanegu gwerth at y llaeth sy’n cael ei gynhyrchu. Gyda llaeth sgim yn sgil-gynnyrch yn dilyn y broses wahanu, aeth y perchnogion Gareth a Falmai ati i ddysgu’r grefft o wneud iogwrt ac yn 1985 fe wireddwyd Iogwrt Llaeth y Llan.

Mae ein busnes teuluol yn cynnig sicrwydd o ran tarddiad unigryw ein brand, gan ddefnyddio llaeth o ffermydd lleol gyda sicrwydd y Tractor Coch. Mae ethos y brand yn syml sef lleol, blasus a gonest. Rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu'r gorau mewn cynhyrchion llaeth trwy ein gofal parhaus ar ansawdd, blas a’r defnydd o gynhwysion lleol. Rydym yn hynod falch ein bod wedi ennill nifer helaeth o Wobrau Blas Gwych o ganlyniad i safon ein cynnyrch a'n sêl dros arloesi. 

Yn 2016 aeth y llaethdy trwy gyfnod o ehangu, wrth i ni fuddsoddi £6m mewn cyfleusterau newydd o'r radd flaenaf. Mae’r cyfleusterau cynhyrchu modern wedi caniatáu i ni dyfu ein busnes o ran ein brand a'n label preifat. Rydym yn ddiweddar hefyd wedi cadw ein gradd BRC AA. Rydym wedi cryfhau ein tîm Rheoli a NPD, gyda phrofiad i lansio cynhyrchion sy'n arwain y farchnad o ran ansawdd a blas i fanwerthwyr a’n brandiau sy'n mynnu sylw. 

Rydym bellach yn cyflenwi pob manwerthwr mawr ledled Cymru, yn ogystal â siopau cyfleustra, gwasanaethau bwyd, caffael cyhoeddus, gwestai a gwestai bach. Mae ein iogwrt yn hanfodol i unrhyw fwrdd brecwast yng Nghymru.